Nước mía đông lạnh xuất khẩu

Liên hệ

Nước mía đông lạnh xuất khẩu

  • Nước mía Brix 18-22, đóng túi PE hoặc chai PET
  • Cấp đông -18 độ C
Mã: TLP-NMDL